Free Shipping !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken

Algemene herstellingen

ALGEMENE HERSTELLINGSVOORWAARDEN FLANDERSDIGITAL.BE GELDIG VANAF 01-04-2006

1 - BRUIKLEENTOESTEL
Wij hebben enkele satellietonvangers voorzien van ci-slot, ter beschikking van ons cliënteel. Voor zover voorradig, krijgt de klant hierover de beschikking. Hiervoor wordt een waarborgsom aangerekend van 95 Euro en een administratiekost van 10 Euro. Indien de klant het bruikleentoestel niet terug brengt bij afhaling van het herstelde toestel of binnen de acht dagen na aanmaning, zal de waarborgrekening omgezet worden in een aankoopfactuur. Ook in geval van beschadiging, diefstal of verlies is een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de waarborgsom van het toestel.

2 - INLEVEREN DEFECTE TOESTELLEN
Alle toestellen dienen voor herstelling binnengebracht te worden in ons magazijn, of op uw kosten en verantwoordelijkheid gezonden aan ons adres.

3 - AFHALING / LEVERING HERSTELDE TOESTELLEN
Alle herstelde goederen dienen afgehaald te worden op ons adres, of worden op kosten en risico van de klant naar het door u opgegeven adres gezonden. Zichtbare schade aan herstelde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering of afhaling, en per e-mail gemeld aan service(@)flandersdigital.be binnen de 24 uur na levering. De klant heeft 90 dagen tijd om de herstelde toestellen op te halen of te laten leveren. Nadien worden de toestellen eigendom van Flandersdigital.be zonder verdere aanmaning.

4 - KOSTPRIJS VAN DE HERSTELLING
Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan 60 euro, wordt een bestek opgemaakt en vindt de herstelling pas plaats na toestemming van de klant.

5 - TERMIJN
De termijn nodig voor de herstelling, te goeder trouw vastgesteld, is louter indicatief en vormt geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Eventuele kosten wegens niet-beschikbaarheid van toestellen in herstelling worden nooit vergoed.

6 - BETALING
De betaling van de herstellingskosten gebeurt contant bij de ophaling in ons magazijn of bij levering aan huis door voorafbetaling op de bankrekening van Flandersdigital.be KBC 733-2333233-25

7 - GARANTIE
Op alle herstellingen geldt een waarborg van drie maanden, voor zover het eenzelfde defect betreft en dit niet veroorzaakt is door een verkeerd gebruik.

8 - ONDERZOEKSKOSTEN
Voor herstellingen buiten waarborg rekenen wij steeds onderzoekskosten aan; deze bedragen 20 Euro. Deze worden verrekend met de herstellingskosten. Onderzoekskosten worden echter nooit terugbetaald, zelfs niet indien geen herstelling plaatsvindt (op vraag van de klant, toestel economisch of technisch onherstelbaar, wisselstukken niet meer verkrijgbaar, enz...)

9 - BESTEK
De prijzen vermeld in onze bestekken blijven één maand geldig. Onze bestekken worden steeds opgesteld onder voorbehoud van de kosten voor de vervanging van wisselstukken, waarvan het defect slechts tijdens de herstelling wordt vastgesteld. In dat geval wordt een tweede bestek ter goedkeuring voorgelegd aan de klant.

10 - BESCHIKBAARHEID VAN WISSELSTUKKEN
Wanneer bepaalde wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van het apparaat, niet meer verkrijgbaar zijn, kan de gehele of gedeeltelijke onbruikbaarheid van het toestel niet verhaald worden op Flandersdigital.be

11 - TOEPASSELIJK RECHT
Elk geschil is onderworpen aan Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

Volgende
Free Shipping !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Vertaal deze pagina
0 items

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de con-sument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werk-dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegre-pen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen "zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis. De klant dient de goederen terug te bezorgen aan ons adres binnen de 7 dagen volgend op de uit-oefening van het verza-kingsrecht. Na ontvangst van de goederen, in origi-nele staat en verpakking en met alle toebehoren, wordt het bedrag terugbetaald binnen de 10 dagen.