Free Shipping !Prettige feestdagen !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken

Installatiegids satelietschotel

1. Kies een plaats voor de ontvanger, zo dicht mogelijk in de buurt van het televisietoestel, daar deze best met een scart-kabel of een s-videokabel wordt aangesloten. Zet in het set-up menu, bij antennesettings, de LNB op single voor mono-LNB of op dual bij gebruik van monoblock. Kijk in de handleiding voor eventuele andere benodigde instellingen.

2. Bepaal de plaats waar u de schotel wenst te plaatsen, liefst aan de achter- of zijgevel, achteraan in de tuin of op het dak kan ook, de hoogte van de montageplaats speelt hierbij geen rol. Indien de schotel voor u of anderen een hinderlijk zicht kan veroorzaken, kunt u opteren voor het plaatsen van een transparantenschotel of de schotel in een schutkleur schilderen. De schotel dient steeds vrij zicht te hebben op het zuiden; voor de Astra-satelliet is dit 19.2° oost, dit is de plaats waar de zon zich bevindt om 12.45 u (GMT+1) voor Hotbird is dit 13° oost en voor Hispasat 30° west. Er mag van op deze plaats niets het zicht belemmeren 30 graden naar omhoog, geen bomen, takken, bladeren, ruiten, palen, afsluitingen, daken,...

3. Bevestig de beugel voor de schotel stevig aan de muur, gebruik hiervoor liefst keilbouten en geen gewone plugjes en schroeven, de bevestiging dient immers tegen een stevige windstoot bestand te zijn. Andere mogelijkheden zijn: aan het balkon door middel van een balkonbevestiging, mastbevestiging door middel van M-beugels aan een muur, op een tegelvoet verzwaard met betondals of op camping door middel van openplooiend campingstatief .

4. Bevestig de LNB (de ontvangstkop) in de houder. Bij gebruik van een monoblock (voor ontvangst van Astra en Hotbird) word de rechterkop in de houder bevestigd; deze is voor ontvangst van Hotbird.

5. Sluit de ontvanger aan op het televisietoestel met de scart- of s-videokabel, zorg dat beide toestellen uitgeschakeld zijn en haal tevens de stekkers uit het stopcontact. Leg nu een coaxkabel van goede kwaliteit vanaf de LNB naar de ontvanger en sluit er deze op aan.

6. Nu gaan we de schotel uitrichten. Bepaal eerst door middel van een kompas of de zon waar het zuiden zich bevindt. Bevestig de schotel losjes aan de beugel +/- 29° naar omhoog (bij de meeste schotels is dit slechts licht naar achter daar een offsetschotel eivormig is, zie "wat heb ik nodig"), pal naar het zuiden gericht. Zet de televisie en de ontvanger aan. Bij single LNB zet je in het set-up menu van de ontvanger de antennesettings op Astra en bij monoblock op Hotbird. Je ziet nu twee balken op het scherm, één voor de ontvangststerkte en één voor de ontvangstkwaliteit (kan ook één balk zijn voor beide). Indien je zicht hebt op het televisietoestel of met twee personen bent kan je nu de schotel gaan uitrichten. Handiger en zeker als je de installatie alleen uitvoert, is het gebruik van een satfinder (zie "wat heb ik nodig").

a: Zonder satfinder: voor alleen Astra neem de schotel vast en draai deze zachtjes richting oost tot je maximale ontvangststerkte en kwaliteit hebt (dit kan zijn door een aanduiding met twee balken, ofwel bij toestellen met één balk, groen voor ontvangststerkte en indien rood zit je op de foute satelliet gericht) nu nog even de verticale hellingshoek bijregelen en alles vastdraaien terwijl je er op let geen ontvangstsignaal-sterkte te verliezen en ‘t is klaar. Voor monoblock na het uitrichten op Hotbird de antennesetting op Astra plaatsen en de LNB een klein beetje omhoog draaien tot maximale ontvangst, hierna de LNB-holder dichtschroeven. Klaar.

b: Met gebruik van een satfinder: Schakel de toestellen uit en verwijder de stekkers uit het stopcontact. Plaats nu de satfinder vlak bij de schotel tussen de LNB en coaxkabel, let op de aansluitingen: "to receiver" is naar de ontvanger de andere zijde is naar LNB via een kort kabeltje. Zet de televisie en de ontvanger terug aan. Voor Astra alleen zet je in het set-up menu van de ontvanger de antennesettings op Astra en bij monoblock op Hotbird. Draai nu aan de knop van de satfinder tot deze niet meer fluit en de meter een minimale aanduiding weergeeft. Draai nu de schotel zachtjes richting zuid, de eerste fluittoon en meteruitslag is Hotbird, de tweede Astra. Kies de benodigde satelliet en draai de knop van de satfinder terug tot een minimale uitslag. Regel nu de schotel bij tot maximale ontvangststerkte, doe hierna het zelfde voor de verticale hellingshoek. Zet nu de schotel vast terwijl je er op let geen ontvangstverlies te leiden. Bij monoblock zet je nu de antennesetting van de ontvanger op Astra en draai de monoblock naar boven tot maximaal ontvangststerkte, hierna mag je deze vast schroeven. Schakel nu de toestellen uit, ook de stekker eruit en haal de satfinder er tussen uit. Klaar.

Opgelet: Bij het aansluiten van de coax aan de ontvanger of de LNB evenals bij het plaatsen of verwijderen van de satfinder steeds de ontvanger uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen !!!
Er zit immers een (zwakke) spanning op, hierdoor kan de tuner bij aan- of afkoppelen beschadigd raken!

service(ath)flandersdigital.be

 

Volgende
Free Shipping !Prettige feestdagen !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Vertaal deze pagina
0 items

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de con-sument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werk-dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegre-pen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen "zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis. De klant dient de goederen terug te bezorgen aan ons adres binnen de 7 dagen volgend op de uit-oefening van het verza-kingsrecht. Na ontvangst van de goederen, in origi-nele staat en verpakking en met alle toebehoren, wordt het bedrag terugbetaald binnen de 10 dagen.