Free Shipping !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Categorieën
Fabrikanten
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken

Verzending & retouren

LEVERING

8.1 - Wij leveren uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. Tot aan de eerste deur gelijkvloers. Leveringen in België zijn op onze kosten vanaf een aankoopbedrag van €75.

8.2 - Levering in: België, Nederland, Luxemburg en Duitsland: zendingen met een maximum gewicht van 40 kilogram worden door de GLS aan huis geleverd, bij afwezigheid; zal u een kaartje in uw brievenbus vinden met daarop wanneer het pakket terug wordt aangeboden. Na de tweede aanbieding wordt het pakket naar ons adres word teruggezonden. Eventuele kosten voor het terugzenden aan ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten. GLS heeft ook de mogelijkheid om zelf het pakket bij de buren te afleveren en dit volgens hun leveringsvoorwaarden, u vind dan een kaartje in uw brievenbus, met daarop bij welke naaste buur u het pakket kan afhalen, een handige service aangeboden door GLS.

8.3 - Verzendkosten: voor België, Nederland, Luxemburg en Duitsland per pakket van maximum 20 kilogram, met een maximum lengte van 2,00 meter en een omvang van maximum 3 meter ( als volgt berekend 1 X lengte + 2 X hoogte + 2 X breedte ). Deze zendingen worden geleverd door een pakjesdienst volgens de GLS-voorwaarden en zijn verzekerd tot maximum 750 euro. Verzendingskosten bedragen vijf tot zeventien euro afhankelijk van het gewicht, tot 20 kg of een veelvoud indien meerdere paketten. Je kan steeds via uw login de verzendkosten raadplegen alvorens uw bestelling te bevestigen. De goederen worden tot max. tweemaal toe aangeboden zonder extra kosten, waarna het pakket terug naar ons adres wordt gezonden. Hierop word de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten.

8.4 - Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent steeds voor ontvangst van de levering. Enkel geldig voor artikel 8.3.

8.5 - De leveringstermijnen; voor artikelen op voorraad is de leveringstermijn twee dagen. Voor artikels niet op voorraad geldt over het algemeen een leveringsperiode van vier dagen indien in voorraad bij onze leverancier. Indien een van de door u bestelde artikelen niet in voorraad is, worden alle artikels samen verzonden binnen de vier dagen, indien in voorraad bij onze leverancier.

De leveringstermijn vangt aan; a> onmiddellijk indien u gekozen heeft voor betaling bij afhaling,     b > na ontvangst van de betaling of geldige validering van uw bank- of creditcard. De leveringstermijnen, ter goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Indien wij niet in de mogelijkheid verkeren u te leveren binnen de dertig dagen na orderverwerking kunnen beide partijen de bestelling kosteloos en zonder schadevergoeding annuleren, eventueel betaalde bedragen worden binnen de dertig dagen op de door u opgegeven rekening gestort.

8.6 - Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan service (ath) flandersdigital.be

 

TERUGZENDEN:

5.1 - VERZAKINGRECHT
Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product zaterdag inbegrepen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen " zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis.

5.2 - De consument dient in voorkomend geval, telefonisch contact op te nemen met Flandersdigital.be tijdens onze service-tijden op het nummer ++32(0)3-298 08 16 en bovendien de goederen terug binnen te brengen, in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en een kopie van de factuur/leveringsbon, op het adres van de verkoper Kapelstraat 5 Puurs 2870 België tegen afgifte van een ontvangstbewijs, binnen de zeven dagen na levering of op zijn kosten en verantwoordelijkheid terug te zenden naar ons adres binnen diezelfde termijn.

5.3 - Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Iedere opening of modificatie van de verpakking die geheel of gedeeltelijk het product beschermt van o.a. cammodules, smartkaarten en andere met software geladen producten, echter niet beperkend in opsomming, laat niet meer toe aan de klant om af te zien van de aankoop.

5.4 - Eventueel betaalde sommen worden u terugbetaald op het door u opgegeven rekeningnummer, binnen de dertig dagen na acceptatie, volgend op het terug inleveren, uitgezonderd de verzendingskosten.

Voor de volledige tekst zie onze algemene verkoopsvoorwaarden en onze herstellingsvoorwaarden

 

Volgende
Free Shipping !Ontdek onze nieuwe site! Nu tijdelijk op www.power-dynamics.com
Vertaal deze pagina
0 items

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de con-sument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werk-dagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zaterdag inbegre-pen. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte producten te beoordelen "zoals in een etalage". Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten met levering aan huis. De klant dient de goederen terug te bezorgen aan ons adres binnen de 7 dagen volgend op de uit-oefening van het verza-kingsrecht. Na ontvangst van de goederen, in origi-nele staat en verpakking en met alle toebehoren, wordt het bedrag terugbetaald binnen de 10 dagen.